شمردن خیابان تصویری ایران وبگردی پژو2008

شمردن: خیابان تصویری ایران وبگردی پژو2008 پلاک گذرموقت خیابانهای تهران

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه تقویم آزمون‌های علوم پزشکی مرداد ماه اعلام شد

برگزاری هفت آزمون علوم پزشکی در مردادماه سال جاری، این ماه را به یکی از ماه‌های شلوغ و پرکار جهت وزرات بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی تبدیل کرده است. 

تقویم آزمون‌های علوم پزشکی مرداد ماه اعلام شد

تقویم آزمون های علوم پزشکی مرداد ماه اعلام شد

عبارات مهم : تقویم

برگزاری هفت آزمون علوم پزشکی در مردادماه سال جاری، این ماه را به یکی از ماه های شلوغ و پرکار جهت وزرات بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی تبدیل کرده هست.

به گزارش ایسنا، دانشجویان و دانشگاهیان علوم پزشکی در حالی تیرماه را با سه آزمون، سپری پشت سر می گذارند که ماه بعد از آن یعنی مرداد، با ۷ آزمون متفاوت پرترافیک ترین ماه از نظر برگزاری آزمون های علوم پزشکی است.

تقویم آزمون‌های علوم پزشکی مرداد ماه اعلام شد

۵ مرداد؛ ۵ آزمون

پنجم مرداد به طور قطع پرترافیک ترین روز امسال از نظر برگزاری آزمون های علوم پزشکی هست؛ در این تاریخ ۵ آزمون: «ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «ملی دندان پزشکی»، «بهداشت کاران دهان و دندان» و «ارتقاء دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور» برگزار می شود.

برگزاری هفت آزمون علوم پزشکی در مردادماه سال جاری، این ماه را به یکی از ماه‌های شلوغ و پرکار جهت وزرات بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی تبدیل کرده است. 

برگزاری آزمون MHLEدوازدهم مردادماه

«آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت(MHLE)«نیز تنها یک هفته بعد از آن و در تاریخ دوازدهم مردادماه برگزار خواهد شد و با برگزاری آزمون «صلاحیت بالینی پزشکی عمومی» در ۱۹ مرداد، پرونده آزمون های مردادماه امسال بسته می شود.

واژه های کلیدی: تقویم | پزشکی | بهداشت | بهداشت | برگزاری | داروسازی | دندان پزشکی | دندانپزشکی | وزارت بهداشت

تقویم آزمون‌های علوم پزشکی مرداد ماه اعلام شد

تقویم آزمون‌های علوم پزشکی مرداد ماه اعلام شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz